Šta sve znate o opeki?

Vrste opeke

Šta je opeka?

Opeka predstavlja modularni element izrađen od gline, koji se najčešće koristi kao građevinski materijal. Opeka se koristi za gradnju zidova i plafona, a često se može videti kao završni fasadni sloj. Takođe postoji i krovna opeka koja se koristi za gradnju krova.

Pečena opeka

Opeka je kompozit gline, peska, vode i drugih primesa kao što su kreč i cement. Mesi se i oblikuje u cigle koje se onda mogu peći ili sušiti na suncu odnosno vazduhu. Pečena cigla predstavlja najčešću vrstu opeke koja omogućava veliki broj varijacija, a pečenjem se povećava njena čvrstina. Kada je pečenje gotovo, površina cigle je impregnirana i na taj način je zaštićena od spoljnih uticaja.

Pečena opeka je jedan od najtrajnijih i najčvršćih građevinskih materijala. Takođe opeka se ne koristi samo za konstrukciju kuće, nego i za popločavanje spoljnih površina, staza, prilaza, kao i za oblaganje fasade.

Cigle i blokovi

Cigle nastaju oblikovanjem opeke u kalupima standardnih dimenzija, nakon čega se dobijeni proizvod seče na pojedinačne delove. Na tržištu postoji veliki broj varijanti, veličina i oblika, ali je svaka cigla modularna cigla. A šta to znači?

To znači da su same dimenzije već unapred određene i ne mogu se menjati, tačnije praviti prema svojim željama. Modularna cigla i njene dimenzije su određene prema iskustvenim standardima.

Disperzivne boje

Disperzivne boje se odlikuju dobrim hemijskim i mehaničkim svojstvima, otporne su na vodu, nečistoće mogu da se uklone vlažnom krpom, imaju mogućnost toniranja u veliki broj nijansi. Završna tekstura kod disperzvnih boja je grublja u odnosu na akrlne boje, može da varira od polu fine do nešto grublje teksture u zavisnosti od upotrebe odgovarajućih valjaka. Završni efekat ove boje je mat.

Dimenzije i vrste opeke

Kao što smo već rekli opeka ima različitih vrsta, tipova, ali i dimenzija. Kada je reč o dimenzijama opeke klasične su cigle pune i manjih dimenzija, odnosno 25x12x6,5 cm. Za gradnju se najčešće koriste blokovi od opeke koji su šuplji, čije su dimenzije 29x19x19 cm.

Opeka i njene karakteristike

Opeka kao konstrukcija

Cigla kao prirodan i jeftin materijal se najčešće koristi kao građevinski materijal za stambene i druge manje objekte. Kada se gradi kuća od cigle neophodno je planirati i dovoljno armirano – betonskih veza koje će nositi i podnositi hotizontalna opterećenja vetra i zemljotresa.

Cigla nosi samo vertikalno opterećenje od krova do temelja, pa se samim tim ne zida kuća isključivo od cigla, nego se zida kombinacijom cigle i armiranog betona. Takođe je bitno da i podne ploče kao i nadvratnici iznad prozora i vrata takođe budu betonski.

Fasadna opeka

Pored toga što se cigla koristi za zidove i plafone, takođe se koristi i za fasadnu oblogu. Dimenzije fasadne obloge su drugačije, a od opeke se mogu izvesti razne strukture fasade. Opeka se može koristiti za popločavanje prilaza, dvorišta ili prilaznih puteva.

Cenovnik naših profesionalnih molerskih usluga

Opeka na krovu

Kada je reč o krovnom pokrivaču od opeke on je vrlo izdržljiv, samo je bitno naći onaj dobrog kvaliteta. Ovde nije reč o jednostavnim volumenima obične cigle, nego o složenim i talasastim oblicima. Sistem postavljanja opeke koja se lepi jedna za druge omogućava slivanje i odvod vode sa krova.

Zidanje opekom

Zidanje opekom predstavlja najvažniji posao u zidarskim radovima. Opeka odnosno cigla koja je namenjena za zidanje mora biti čvrsta kako bi na nju malter lakše prianjao. Takođe je bitno da bude dovoljno nakvašena kako ne bi povukla vlagu iz maltera, koja mu je potrebna za vezivanje. Leti kada su velike vrućine, opeke treba potapati, a nakon toga upotrebiti za zidanje. Malterom se popunjavaju dodirne i ležišne spojnice, debiljni dodirnih spojnica je 1 cm, a ležišnih 1,2 cm.

Zidar pri zidanju slaže opeku u pravilan slog, odnosno svaku rukom postavlja u maltersku posteljicu. Pogrešno postavljena opeka se ne sme pomerati, jer se time remeti malterska veza koja se uspostavlja pri dodiru opeke i maltera. Najbolje je opeku podići, očistiti je od maltera, postaviti novu maltersku posteljicu i potom ponovo postaviti opeku na pravo mesto.

Potrebno vam je profesionalno krečenje?

Zid od opeke

Sečenje opeke - Saveti

Pri sečenju opeke udara se oštrim delom zidarskog čekića po mestu gde j epotrebno napraviti prelom, a pri udaranju čekićem ne pomera se cela podlaktica već samo šaka. Kada se zidovi obeleže tačno u osnovi, sledi postavljanje prve opeke prvog sloja. Prve opeke se postavljaju na uglove i krajeve zidova.

Ukoliko je tokom zidanja došlo do remećenja horizontalnog položaja slojeva, izravnavanje se obavlja povećavanjem debljine spojnica, i to ne u jednom redu nego kroz nekoliko slojeva ravnomerno. Kako bi se lakše kontrolisao pravilan položaj slojeva i zida, spoljne zidove je bolje zidati sa spoljne strane, odnosno sa skele. Sa druge strane, kod višespratnih zgrada, zida se sa unutrašnje strane.

Pročitajte i Vrste betona i njegove karakteristike

Osnovna pravila zidanja

Konstruktivni element odnosno zid mora biti izrađen tako da može da prihvati terete, takođe zid se može privremeno prekinuti, a razlikuje se stepenast i zupčast prekid zida. Zpučast prekid je onaj kod koga opeke kao zupci ispadaju iz završne zidne ravni, a stepenast prekid je onaj kod koga se opeke stepenasto povlače od nižih slojeva ka višim.

Vrste slojeva i veza

Pri zidanju zidova različitih debljina, koriste se i razne vrste veza među opekama kao što su dužnjačka veza, vezačka, blok ili obična veza, krstasta, engleska, holandska i slično.

  • Dužnjačka veza – Ovaj tip se koristi pri zidanju pregradnih zidova debljine od ¼ do ½ opeke.

  • Vezačka veza – Moguća je samo u zidovima od jedne cele opeke, a prerez iznosi ¼ opeke.

    Obična ili blok – veza – ovaj tip veze se karakteriše time što se na licu zida naizmenično pojavljuju dužnjaci i vezaži, a prerez iznosi ¼ opeke.

  • Krstasta veza – ima izvesna konstruktivna preimučstva u odnosu na blok – vezu, a vezački slojevi su jedan iznad drugog.

  • Gotska veza – ova veza je krakteristična po tome što se u svakom redu naizmenično smenjuju dužnjaci i vezači. Ovaj slog odstupa od opšteg pravila da se vertikalne spojnice ne smeju preklapati.

  • Holandska veza – ova veza se dobija kada se između dva gotska sloja ubaci po jedan sloj vezača.

  • Engleska veza – kod ove veze se smenjuje nekolikoli slojeva vezaća sa nekoliko slojeva dužnjaka, odnosno najčešće na jedan sloj vezača dolaze dve ili više slojeva dužnjaka.

Održavanje zidova od opeke

Pored svoje praktičnosti i širokoj upotrebi, na opeku utiču spoljašnji faktori poput vlažnosti, vetra, sunca i slično, koji ostavljaju svoj pečat na opeki i time joj daju estetske osobine. Čišćenje opeke je od velikog značaja, kako bi se sprečili negativni uticaji. Jednostavan način za uklanjnaje slojeva vlege i buđi je uz pomoć ribaće četke i mešavine izbeljivača i vode, tako što se sama površina čisti horizontalnim pokretima.

Ukoliko je površina komplikovanija, onda se mogu koristiti hemijska sredstva za čišćenje. Iako puzavice predstavljaju atraktivan dodatak zidovima od opeke, one mogu da prouzrokuju propadnje fasade od opeke, a kako bi se to izbeglo potrebno je obrezivanje biljaka i čišćenje opeke.

Održavanje opeke

Nadamo se da volite članke koje pišemo za vas kako bi mogli više toga da saznate, ukoliko vam je potreban savet stručnjaka kao i profesionalno krečenje i ostale naše usluge, možete kontaktirati naš tim pozivom na:

0604492300