Temelj vašeg doma

Izgradnja temelja

U današnjem članku ćemo vam otkriti neke detalje koji se tiču temelja kuće i dati odgovore na često postavljana pitanja kao što su, koja je uloga temelja, koje vrste temelja postoje i koje su njihove mane i prednosti.

Kakvu ulogu ima temelj?

Temelj ima ulogu da osigura stablnost i čvrstoću kuće tokom dugog vremenskog perioda, kao i u slučaju pomeranja tla. Temelj služi kao podloga svakog objekta koji ima za zadatak da ravnomerno raspodeli opterećenje samog objekta.

Šta se radi pre same izgradnje temelja?

Ono što je neophodno uraditi pre početka radova gradnje temelja jeste analizirati tlo na kom će temelj biti postavljen. Sama izgradnja temelja mora biti prilagođena vrsti tla na kojoj se izgrađuje, takođe se mora uzeti u obzir i moguća pojava podzemnih voda.

Interesantna stvar je da je granica smrzavanja tla između 0,8 i 1,2 m, pa samim tim temelj mora biti najmanje toliko ukopan, kako ne bi došlo do oštećenja prilikom smrzavanja tla.

Koji faktori utiču na izbor temelja?

Dva ključna faktora koja utiču na izbor temelja su nosivost tla i opterećenje konstrukcije.
Na osnovu nosivosti tla odlučujemo na kojoj dubini će biti postavljen temelj i ono što je bitno napomenuti je da sila kojom temelj opterećuje tlo mora biti manja od nosivosti tla.

Kada je reč o opterećenju konstrukcije izbor temelja se vrši u odnosu na to da li je objekat nizak ili višespratan. Ukoliko je objekat nizak onda se radi plitko temeljenje, a ako je objekat višespratan onda je temelje potrebno spustiti niže kako bi došlo do kompaktnijeg tla veće nosivosti.

Uticaj tla na temelje

Tlo na kome je predviđena izgradnja temelja ima veliki uticaj na samu izgradnju u zavisnosti o kom tipu tla je reč i koje su osnovne karakteristike tog tla. Pa tako imamo glinovito tlo, treset, muljevito tlo i peskovito – šljunkovito tlo.

 • Glinovito tlo zadržava velike količine vode, pa je samim tim podložno širenju usled velikih količina padavina, kao i skupljanju usled suša. Prilikom izgradnje temelja na glinovitom tlu najbolji izbor je temeljenje na betonskoj ploči. Betonska ploča se bira kako bi se ravnomerno rasporedilo opterećenje. Ono što je bitno kod temeljenja na glinovitom tlu je pravilno planiranje sakupljanje i drenaža kišnice, kao i da temeljenje bude na što većoj dubini.

 • Treset karakteriše relativno mala nosivost kao i velika poroznost. Prilikom temeljenja na ovakvom tlu uklanja se površinski sloj kako bi se došlo do do sloja koji ima veću nosivost. U odnosu na to koja je nosivost tla biraju se trakasti temelji ili temeljna ploča.

 • Muljevito tlo u sebi sadrži sitnozrne čestice pa je na dodir glatko. Ono nije pogodno za temeljenje objekata jer zadržava vlagu i prilično teško je se oslobađa.

 • Peskovito – šljunkovito tlo je veoma pogodno za temelj, jer dopušta vodi da se drenira. Ovaj tip tla ima dobru nosivost pa samim tim nije potrebno uklanjati mnogo površinskog sloja. Pravi izbor za ovakav tip tla su trakasti temelji.

Uticaj tla na temelje

Pisali smo vam i savete kako da Farbate Stolariju, pročitajte!

Tipovi temelja kod kuća...

Tri tipa temelja koja se koriste za izgradnju kod kuća su izdignuto prizemlje bez podrumske prostorije, podrumski temelj i ploča na tlu.

 • Izdignuto prizemlje bez podrumske prostorije sadrži plitki otvoreni kanal između poda prizemlja kuće i tla kom se gradi, gde je temelj armiranobetonski i nosi celu strukturu kuće. Prednost kod ovog tipa temeljenja je velika izdržljivost u području gde je visok nivo podzemne vode. Takođe ono što je prednost je to što je ovaj prostor nenasut pa samim tim je protok vazduha ispod kuće veći što doprinosi da kuća tokom leta ostane hladna. Nasuprot tome imamo manu kod vazdušnog prostora ispod kuće jer zimi kuća može biti hladna. Iako je prostor ispod poda prizemlja dobar za skladištenje stvari, tako je i loš sa druge strane jer je moguće nastanjivanje štetočina.

 • Podrumski temelj je razvijeniji u odnosu na prethodni tip koji se koristi i za život tako i za skladištenje. Prednost kod ovog tipa je ta da podrum predstavlja dodatno mesto za življenje i skladištenje stvari, a i samim tim se održava redovno pa su manje šanse za pojavu štetočina. Mana podruma je mogućnost da se oštete temelji kuće u slučaju poplava i nepravilne drenaže.

 • Ploča na tlu je temelj koji se u najvećoj meri koristi u gradnji kuća zbog brze gradnje i niskih troškova. Prednost koji ima ovaj tip pored niskih troškova i brze gradnje je da nema mesta za štetočine kako nema vazdušnog prostora. Ono što predstavlja manu kod ovog tipa je popravka oštećenih instalacije jer su one ugrađene ispod betonske ploče. Zbog samog nedostatka prostora za ventilaciju ispod kuće, one su osetljive na zagrevanje.

Vrste plitkih temelja:

Osim podele plitkih temelja, u narednom tekstu ćemo vam reći i neke osnovne osobine istih. Plitki temelji mogu biti:

 • samci – odnosno jedan temelj jedan stub.

 • trake – one nose zidove i opterećene su celom svojom dužinom.

 • roštilji – oni istovremeno nose i zidove i stubove.

 • ploče – jednako raspoređuju opterećenje od zidova i stubova na veliku površinu i na taj način se smanju intenzitet.

Instalacije:

A sad par reči o osnovnim instalacijama u temeljima. Instalacije mogu biti keramičke, metalne ili od tvrde plastike. Postavka instalacija za kanalizaciju i odvod voda je takva da se postavljaju u neobrađenu jamu iskopa.

Nakon postavljanja instalacija, sipa se šljunak između tla i temelja, a funkciju koju šljunak ima je da sprečava prodor podzemnih voda u zid građevine. Vrlo bitna stavka je da se pre toga stavlja zaštitni sloj u vidu mršavog betona, kako bi se sprečio sami kontakt temelja i armirane betonske ploče sa okolnom zemljom.

Koje vrste temelja postoje

Gradnja temelja

Gradnja temelja se vrši u par koraka, a na svakom objektu temelji moraju biti takvi da ih niske temperature ne mogu oštetiti.

 • Iskop

 • Postavljanje instalacija

 • Zaštita od vlage

 • Čelična oplata i armatura

 • Izlivanje betona

U ovom članku ste mogli pročitati i naučiti neke osnovne informacije koje se tiču temelja, kao i faktore koji utiču na samu izgradnju, ali je svakako najbolje da za ovaj posao, koji možda deluje lako, pozovete naše majstore kako bi ste bili sigurni da je sve urađeno na profsionalan način.

Cenovnik naših profesionalnih molerskih usluga možete pogledati a za bilo kakvo pitanje uvek možete pozvati 0604492300