Vrste mešalica za beton

Kako bi se dobio beton potreban je pesak, cement i voda. Ali da bi se dobila homogena smeša gde su svi ovi sastojci raspoređeni, potrebno je koristiti mešalicu za beton. Koju mešalicu izabrati i na koji način se održava mešalica za beton, pročitajte u nastavku.

Radnik i mešalica za beton

Čemu služi mešalica za beton?

Pravljenje betona je nemoguće bez mešalice za beton, a u zavisnosti od primene razlikuju se ručna mešalica i mešalica koja pravi beton u farbici betona. Najčešće primena mešalice je kada se zidaju privatni objekti i njima rukuju pomoćni radnici. 

Ručne mešalice su neophodne i na velikim gradilištima kada je potrebno spremiti dodatnu količinu betona. Mešalica je uređaj težak od 50 kg do 180 kg i sastoji se od prenosne jedinice sa bubnjem u kom se nalaze lopatice, mehanizma za istovar i pogona. Za pogon se koristi elektromotor. 

Ovakva mešalica je električna, a postoje i one koje se pokreću na benzin ili dizel. Od veličine bubnja zavisi i dimenzija mešalice. Zapremina bubnja je uvek veća od zapremine smeše. Ručna mešalica ima točkove koji joj omogućavaju lakše premeštanje ukoliko za tim ima potrebe.

Podela mešaslica za beton

Postoji nekoliko kriterijuma po kojima se dele mešalice za beton, odnosno prema načinu rada, načinu mešanja i uglu ose bubnja. Smeša se dobija okretanjem bubnja sa lopaticama, samo lopaticama ili nezavisnim okretanjem bubnja i lopatica, pa tako mešalice možemo podeliti na:

 1. Mešalice sa slobodnim padom
 2. Prisilne mešalice
 3. Protočne mešalice
 4. Vibro-mešalice

Podela prema načinu rada

Prema načinu rada mešalice delimo na ciklične mešalice i mešalice sa kontinualnim radom.

 • Ciklična mešalica za beton – radni ciklus uključuje punjenje, mešanje i pražnjenje. Ovo je karakteristično za ručne mešalice za beton.
 • Mešalica sa kontinualnim radom – ovakva mešalica se koristi kada je potrebna velika količina betona koji je svež. Doziranje i broj obrtaja kod ove mešalice se u toku rada ne mogu korigovati. Opremljene su dugačkim bubnjevima koji se postavljeni pod uglom. Pokretne trake u bubnjeve dozirano unose sastojke i nakon završenog rada se dobija gotova smeša.
Mešalica ze beton

Način mešanja

U odnosu na način mešanja, mešalice delimo na gravitacione i mešalice sa prinudnim mešanjem. Prilikom mešanja, čestice su izložene sili zemljine teže, otporu smicanja i sili veze. Način mešanja je bitan jer ne odgovara svakoj mešavini isti način mešanja. Kada je reč o mešavini vode i cementa, one se mnogo lakše i brže mešaju u odnosu na krute mešavine.

 • Gravitacione mešalice – ovakve mešalice su one u kojima se beton pravi bez okretanja bubnja i gravitacije. Bubanj se okreče oko horizontalne ose i tada se smeša podiže do određene visine i potom pada. Za ove mešalice nije potrebna posebna obuka i vrlo se lako upravlja sa njima. Gravitacione mešalice su pogodne za dobijanje betona plastične konzistencije. Mešanje traje od 1 do 3 minute, u zavisnosti od materijala i konzistencije. Gravitacione mešalice možemo podeliti na:

  Mešalice sa slobodno pokretnim bubnjem
 1. Mešalice sa stabilnim bubnjem i preklopnim levkom
 2. Mešalice sa reverzibilnim bubnjem koji se obrću u oba smera
 • Mešalice za betona sa prinudnim mešanjem

Ove mešalice se koriste kako bi se dobio beton koji je kruće konzistencije. U ovim mešalicama se dve osovine kreću u različitim smerovima mešajuči beton. Odnosno, bubanj se okreće oko vertikalne ose brzinom 10 do 20 obrta u minuti. Beton u mešalici odnosno bubnju se meša pomoću sistema lopatica koje se rotiraju u suprotnom smeru. Smeša u ovakvim mešalicama je homogena. Mešalica za beton sa prinudnim mešanjem ima 3 sistema:

 1. Sistem vrtložnog mešanja
 2. Sistem vibromešanja
 3. Vibro-aktiviranje cementnog maltera

Kako se koristi mešalica za beton?

Kako bi se dobio kvalitetan i dobar beton, potrebne su kvalitetne komponente, ali i mešalica za beton koja se pravilno koristi i održava. Na koji način se rukuje sa mešalicama za beton?

 • Odmah nakon završenih radova je potrebno oprati bubanj
 • Nakon ispiranja i završenog rada mešalicu treba isključiti
 • Mešalica se mora postaviti na ravno mesto
 • U mešalicu se prvo stavlja pesak, cement i voda
 • Ne treba previše dugo mešati beton
 • Istovar betona se ne treba raditi pomoću lopate
Mešalica za beton na gradilištu

Zaključak:

Kao što možemo primetiti, mešalice za beton su veoma važan alat na gradilištima jer se u njima pravi jedan od najvažnijih materijala. Koristi se kako za privatnu gradnju tako i za velika gradilišta. Postoje razne vrste mešalica za beton, a cena istih zavisi od toga da li je mešalica nova ili polovna ili je reč samo o iznamjiljivanju mešalice.