Sendvič paneli za ekonomičnu izgradnju

Pored raznih građevinskih materijala o kojima smo pisali, vreme je za jedan koji štedi novac, a pruža kvalitet i jednostavnost ugradnje. Brza i kvalitetna izgradnja je sinonim za sendvič panele.  Šta su to sendvič paneli, koje su karakteristike ovih panela kao i na koji način se ugrađuju pročitajte u nastavku teksta. 

Sendvič paneli za ekonomičnu izgradnju

Šta su sendvič paneli?

Sendvič paneli predstavljaju građevinske elemente, koji služe za brzu gradnju montažnih objekata. Sendvič paneli nisu noseći delovi objekti, nego služe samo za oblaganje. Sastoje se od unutrašnjeg i spoljašnjeg lima, između kojih se nalazi termoizolacija. Za lim se koriste pocinkovani ili čelični paneli. Na limu se nalazi sloj boje, a sama površina lima je najčešće od bakra. Sendvič paneli se primenjuju za izgradnju zidova ili pokrivanje krova.

Zidni i krovni sendvič paneli

Kao što smo već naveli, sendvič paneli se koriste za izgradnju zidova i krovova, odnosno kao zidni i krovni paneli. Zidni ili fasadni paneli se proizvode u raznim debljinama, a standardna širina je 1m. Zidni paneli mogu biti sa vidljivim ili skrivenim viljcima i dostupni su u raznim bojama od bele, krem, bordo, raznih nijansi sive, zelene i plave. Krovni paneli su debljine od 3 cm do 15 cm i hermetički su zatvoreni. Samim tim pružaju zaštitu od vlage, vetra i kiše, a takođe pružaju i toplotnu zaštitu.

Gde se primenjuju sendvič paneli?

Primena sendvič panela je široka, a posebno kod montažnih objekata kada je reč o većim površinama. Pomoću sendvič panela se prave sportski, montažni i poslovni objekti, kao i hale i skladišta. Sendvič paneli se primenjuju i kod izgradnje hangara, hladnjača i poljoprivrednih objekata. Ovi paneli mogu da se postavljaju dijagonalno, horizontalno i vertikalno i da se kombinuju u raznim bojama. Održavanje sendvič panela je jednostavno, a materijali od kojih su napravljeni su otporni na spoljašnje uticaje.

Osnovne karakteristike sendvič panela

Prva i osnovna karakteristika sendvič panela je odlična termoizolacija. Veliki termički otpor je otpor materijala prema toplotnom toku ili provodljivosti temperature. Pored termoizolacionih karakteristika, sendvič paneli imaju odlične akustične karakteristike, otpornost na požar kao i vodonepropusnost. Laki su za montažu i demontažu jer su predviđeni za montažne objekte. Pored ovih karakteristika, sendvič panele odlikuje i:

  1. Dugotrajnost
  2. Lako održavanje
  3. Laka montaža i demontaža
  4. Smanjuju toplotne mostove kroz spojeve
  5. Smanjuju difuziju buke
  6. Negorivi su i štite od širenja požara

Boja utiče na karakteristike sendvič panela?

Kada je reč o termoizolacionim karakteristikama panela, glavna uloga je vrsta, gustina i debljina termoizolacije. Pored toga i sama boja ima uticaj. Odnosno, boja utiče na razliku temperature koju može da dostigne metal na spoljašnjoj strani.

Tipovi sendvič panela

  1. Sendvič panele sa stiroporom – najekonomičnija opcija, ali imaju najslabije tehničke karakteristike. Stiropor je zapaljiv materijal.
  2. Sendvič panele sa poliuretanskom penom – pružaju odličnu termičku zaštitu. Poliuretanska pena je teško zapaljiva i nije rizik u slučaju požara.
  3. Sendvič panele sa kamenom vunom – najveća prednost kamene vune je što je negoriva.
Sendvič paneli

Izolacija sendvič panela

Za izolaciju sendvič panela koriste se najčešće PUR izolacija, PIR izolacija i kamena vuna. PUR- poliuretanska i PIR-polizocijanurat predstavljaju penastu izolaciju. Razlikuju se u ponašanju prilikom požara, odnosno PUR ima lošu otpornost na požar u odnosu na PIR. Kamena vuna je negoriv materijal, ali ima nižu toplotnu izolacionu moć i veću masu u odnosu na penaste materijale za izolaciju. Kada su potrebni visoki protivpožarni zahtevi najčešći izbor je kamena vuna.

Ugradnja sendvič panela

Pre same ugradnje sendvič panela, bitno je ispoštovati pravila samog transporta i skladištenja. Pri transportu je bitno da se sendvič paneli ne oštete. Nakon istovara, postavljaju se na podlogu koja je pod nagibom kako bi se iscedila voda. Važno je da se prilikom skladištenja sendvič paneli ne postavljaju jedan na drugi, a kada su na otvorenom moraju se zaštiti ceradom. 

Ukoliko je potrebno dugo skladištenje panela, ono mora biti u zatvorenom prostoru i da se obezbedi ventilacija. Na taj način se sprečava skupljanje vlage i kondenzacije. Samo postavljanje sendvič panela može biti vertikalno, horizontalno i dijagonalno. Šrafovima se pričvršćuju, ali se najčešće radi zavrtanje direktno na okvir zgrade. Gradnja pomoću sendvič panela je suv proces, što znači da nema potrebe da se čeka sušenje.

Zaključak:

Sendvič paneli su odličan građevinski materijal kada je potrebna brza i kvalitetna izgradnja montažnih objekata. Efikasni su i ekonomični i imaju odlične karakteristike. U odnosu na zidane objekte, izgradnja je kraća i do 6 meseci. Pomoću sendvič panela se smanjuje gubitak toplote i pojava termo mostova.