Gradnja montažne kuće i tipska montažna kuća

Šta je montažna kuća, na koji način se gradi i da li je ona pravi izbor? Šta je tipska kuća i da li izbrati montažnu ili klasičnu kuću? Na sva ova pitanja odgovaramo u nastavku teksta.

Montažna kuća

Šta je montažna kuća?

Montažna kuće je kuća čiji se elementi izrađuju u fabrici, u uslovima koji su kontrolisani. Potom se ti elementi donose na lokaciju gde se kuća gradi i montariju u jednu celinu. Montažnim kućama možemo nazvati objekte koji koriste suvu konstrukciju, a primarni materijal je drvo. Takođe, montažne kuće mogu biti i objekti koji se izvode od armiranog betona. Zajedničko za oba tipa montažne kuće je to da se temelj izvodi na licu mesta.

Građevisnki radovi

Osnovni i prvi korak u izgradnji montažne kuće, kao i svih drugih, su građevinski radovi. Prva faza izgradnja počinje građevisnkim radovima koji obuhvataju pripremu terena, pripremu gradilišta, kolčenje objekta, iskop jame za temelj i podrum. Za građevinske radove se morate pobrinuti sami, jer se preduzeća koja se bave izgradnjom montažne kuće, ne bave ovim delom posla.

Dorada fabričkih elemenata

Druga faza izgradnje je izrada građevinskih elemenata u proizvodnom pogonu i ona se nadovezuje na građevinske radove. U samoj proizvodnji se pripremaju svi elementi montažne kuće odnosno spoljni zidovi sa zvučnom i toplotnom izolacijom, fasada sa fasadnim malterom i armiranom mrežom, pregradni zidovi sa zvučnom i toplotnom izolacijom i elementi noseće konstrukcije. Pored njih, naravno i elementi plafona i krova.

Sastavljanje montažne kuće

Sledeći korak nakon građevniskih radova i izrade elemenata za montažnu kuću je transport tih elemenata i njihovo sastavljanje. Na temeljnu ploču se postavljanju spoljni i noseći zidovi, elementi plafona tačnije međuetažne konstrukcije i krov. Prilikom ove faze svi poslovi oko konstrukcije sprata i krova trebaju biti završeni. Montaža je brz proces i ukoliko su vremenski uslovi pogodni, montažna i međuetažna kuća se mogu završiti čak za jedan dan.

Pokrivanje krova, limarski radovi i fasada

Nakon postavke svih elemenata sprata, sledi pokrivanje i opšivanje krova i limarski radovi, kao i završavanje fasade. Krov se sprema za pokrivanje, a poslednjim slojem se završava fasada. Poslednji sloj fasade se može završiti i u proizvodnom pogonu. Ovo je produžena faza izgradnja i njome se završava treća faza. Sada montažna kuća ima krov i spolja izgleda kao gotov objekat.

Tehnički i unutrašnji radovi

Postavljanje mašinskih instalacija, odnosno vodovod, kanalizacija, grejanje i hlađenje, kao i električnih instalacija spada u tehničke radove. Pored toga u tehničke radove spada i izrada podova. Pri postavljanju instalacija, počinje i četvrta faza izgradnje montažne kuće i ona se naziva siva faza izgradnje. Unutrašnji radovi počinju kada se podovi osuše. Malterisanje, gletovanje, krečenje, postavljanje keramike i sanitarija spadaju u unutrašnje radove.

Uređenje dovrišta

Nakon što se završe radovi u unutrašnjosti objekta, sledi uređenje dvorišta tačnije okućnice. Kako bi okolina dobila željeni izgled najbolje je raditi po idejnom planu uz stručnu pomoć. Uređenje okućnice možete uraditi sami ili uz pomoć stručnog lica i majstora, koji će Vaše želje i ideje realizovati. Uređenje dvorišta obuhvata popločavanje dvorišta, pravljenje staza i prilaznog puta, razvođenje sistema za zalivanje i vodovod, kanalizaciju i rasvetu.

Izgradnja montazne kuce

Tipska montažna kuća

Modeli tipske montažne kuće se nalaze u katalozima preduzeća za izgradnju montažne kuće. Ljudi se opredeljuju za tipsku montažnu kuću zbog uštede u izradi arhitektonskog projekta odnosno planova i nacrta, kao i jeftine realizacije. Problem sa tipskim montažnim kućama je taj što se one teško mogu prilagoditi lokaciji na kojoj će biti u odnosu na želje i potrebe kupca.

Tipski projekat

Tipski plan montažne kuće ne postoji, već je tipska montažna kuća napravljena i osmišljena tako da odgovara svakome, ali nakon analize svakog modela dolazi se do zaključka da ipak i ne odgovara svakome i nije je moguće prilagoditi određenom korisniku. Tipski plan mora biti prilagođen zahtevima i potrebama, ali i mogućnostima kupca.

Kada gradnja tipske kuće nije moguća?

Prostornim planovima na nekim područjima je onemogućena izgradnja tipske montažne kuće. Prostorni plan određuje konačan izgled objekta, kao i kako se on prilagođava terenu. Proporcije objekta, nagib krova, fasa, stolarija i ostali elementi su precizno određeni.

Da li graditi montažnu ili klasičnu kuću?

Montažna kuća je idealan izbor ukoliko je važna brzina izgradnje i što skoriji rok useljenja. Izgradnja montažne kuće podrazumeva upotrebu drveta i gips-kartonskih ploča, pa samim tim će i useljenje biti veoma brzo. Sa druge strane, ukoliko nemate novac koji je potreban za izgradnju montažne kuće i planirate da gradite po fazama, onda je najbolja opcija zidana kuća. Zidana kuća je bolja opcija i ukoliko želite da nadogradite kuću, jer se montažna kuća ne može nadograditi.

Koji je vaš izbor?

Ukoliko ne planirate da gradite kuću, nego da preuredite trenutnu koja može izgledati kao nova uz kvalitetan tim radnika, kontaktirajte nas da napravimo plan.