Žlebovi i kanali na zidovima

Žlebovi i kanali na zidovima su intervencije u strukturi objekta. Prilikom štemovanja tačnije pravljenja žlebova i kanala, radi se o linearnom slabljenju konstrukcije objekta na određenim mestima, ali je to najčešće na nosivim zidovima.

Žlebovi i kanali na zidovima

Smernice i ograničenja

Standardima za projektovanje zidnih konstrukcija su definisane odredbe i ograničenja pri postavljanju instalacija, odnosno usecanje žlebova i bušenje kanala. Ovde su navedene dubine i širine koje su dozvoljene za žlebove i kanale u nosivim zidovima. Osnova projektantima građevinskih, električnih,  kanalizacionih i vodovodnih konstrukcija je standard za projektovanje zidnih konstrukcija. Glavno pravilo je da žlebovi i kanali ne smeju da prolaze kroz nadvratnike, kao ni kroz nosive elemente u zidu. Mnogi stari objekti imaju zabranu izvođenja kanala i žlebova, jer može da se ugrozi nosivost konstrukcije.

Greške prilikom štemovanja zida

Predugačak, kao i predubok žleb je najčešća greška pri štemovanju zida. Takođe, često se žlebovi prave u armirano-betonskim nadvratnicima i spojevima što nije dozvoljeno. Ukoliko se iseče čelična armatura pri štemovanju zida, zid gubi projektovanu nosivost. Zatvaranje žleba gitom i malterom i naknadna popravka neće vratiti nosivost zida. 

Za usecanje žlebova se zato koriste specijalni materijali i alati kao što su glodalice i šlicerice. Ove alatke prave žlebove dubine do 65 mm, širine do 40 mm. Ivice su im ravne i oštre, pa omogućavaju lakše popunjavanje i ravnanje.

Dubok žleb u zidu može biti problem

Ukoliko je žleb ili kanal previše dubok, to dovodi do slabljenja cele noseće konstrukcije. Samim tim se smanjuje nosivost, odnosno vertikalnih, horizontalnih opterećenja i opterećenja poput vetra i zemljotresa. Zid sa previše dubokim i predukačkim žlebom može da napukne ili u potpunosti ispuca, a čak i da se prevrne.

Untitled design 2023 02 02T090131.184

Žleb na malterisanom zidu

U malterisane zidove se žlebovi lako usecaju, pogotovo ako je sloj maltera deblji. Tada se, na primer električni kablovi, mogu procući kroz debljinu maltera i izravnati površina. Sečenje zidova može biti ručno i pomoću električnog alata. Kada se radi ručno linije nisu precizne i mogu biti krive, što estetski ne izgleda lepo. 

Električnim alatom, odnosno glodalicom ili šlicericom za beton donosi preciznost i lakše izvođenje radova. Pre početka rada, potrebno je da se izvuče pravilna linija u oba slučaja. Kada se završi, pomoću gita se popunjava žleb, potom se brusi i zagladi. Nakon toga sledi krečenje.

Žleb na zidu od cigle

U zavisnosti od toga da li je cigla nosivi deo zida ili završna obloga, kao i od toga da li je zid vidljiv ili malterisan, zavisi i štemovanje žleba. Ukoliko je cigla nenosiva, onda samo štemovanje i nije rizično. Ako je zid od cigle vidljiv, estetski gledano, zid može biti narušen. Veoma je teško zagitovati ciglu bez vidljivih tragova , a usek će ići i kroz fugne između cigli. Pa tako ni linija žleba neće moći da se prekrije. Kada je zid od cigle vidljiv, najbolje je sprovesti plastične kanalice. Sa druge strane, ako je nosiv i malterisan, onda se u njega može useći kraći žleb koji neće narušiti nosivost zida.

Žleb na armirano-betonskom zidu

Moderna arhitektura se sastoji od armirano-betonskih zidova, ali oni imaju veliki nedostatak. Nedostatak armirano-betonskih zidova je razvođenje instalacija. Ukoliko dođe do kvara na instalacijama, ne može se popraviti niti se instalacije mogu pomerati nakon završenog rada. Razlog za to je upravo beton kojim su obložene. 

Slično je i kod omalterisanih armirano-betonskih zidova, gde se instalacije ne mogu pomeriti bez većih građevinskih intervencija. U kućama su najčešće potrebne male promene električnih instalacija i tada se mora napraviti žleb na zidu. Žleb ne sme biti dublji od 1 cm do 1,5 cm, jer armirano-betonski zidovi imaju tanak zaštitni sloj. 

Zaštitni sloj je debljine 2 cm do 3 cm između same površine i armature. Ukoliko se seče preduboko, doći će se do armature koju je nemoguće preseći, ali će ostati izložena vazduhu i vlazi. Ovo može dovesti do rđanja i prorpadanja armature. Izvođenje žlebova na armirano-betonskim zidovima je najbolje prepustiti profesionalcima.