• Proces realizacije posla možemo podeliti u nekoliko etapa, radi lakšeg sagledavanja procesa podeli smo ga po fazama.

 • Prvi kontakt:

  Pozovite nas ili nam pošaljite na e-mail Vaš zahtev za izvođenje potrebnih radova i mi ćemo Vam u kratkom roku dati okvirnu ponudu koja sadrži cenu rada i potrebnog materijala, kao i rokove potrebne za završetak radova.

 • Konsultacije:

  Upoznavanje sa projektom (ukoliko postoji), definisanje svih aspekata vezano za radove koje želite da se izvedu.

 • Izvodjenje radova:

  Početak izvođenja radova, učestalost narednih konsultacija najviše zavise od kompleksnosti  potrebnih radova.

 • Primopredaja radova:

  Nakon završetka radova vršimo primopredaju prostora.

Translate »